Plotka warta 300 mln złotych, czyli ekonomia informacji w praktyce

W zglobalizowanej gospodarce coraz większą rolę odgrywa informacja. To właśnie ona pozwala nam oceniać rzeczywistość i podejmować kluczowe decyzje. Wszystko wydaje się być w porządku gdy informacje są następstwem realnych zmian w rzeczywistości społeczno-gospodarczej, lecz należy pamiętać, że współcześnie ta relacja często jest odwrotna – i tutaj zaczyna się problem.

O informacji można pisać wiele. Jedną z jej cech jest to, że może ona wpływać i kształtować procesy gospodarcze. Ten obszar badawczy wywodzi się z tzw. asymetrii informacji, którą zwykło nazywać się jej niedoskonałością. Mogłoby się wydawać, że przy współczesnym rozwoju mediów, które zapewniają dostęp do informacji praktycznie każdemu, problem ten staje się coraz mniejszy. Niestety w tym miejscu pojawia się kolejny dylemat. Otóż należy pamiętać, że skoro współczesne rozwiązania pozwalają na nieograniczony wręcz dostęp do informacji, to również rozszerza się grupa jej twórców, a to z kolei może mieć swoje poważne konsekwencje. Dlatego dzisiaj problem ten należy rozpatrywać w kategoriach jakości informacji. Więcej

Dodaj komentarz