Awans Polski w rankingu miękkiej siły państw

Miękka siła jest jedną z form pomiaru i oceny reputacji państwa. Rola reputacji w budowaniu konkurencyjności państw w XXI w. jest niezwykle duża. To właśnie dzięki niej w zglobalizowanej gospodarce, gdzie oferty różnych krajów są coraz bardziej do siebie podobne, można budować swoją konkurencyjność i atrakcyjność na arenie międzynarodowej. Sam termin miękkiej siły wprowadził do literatury J.S. Nye, który przedstawił ją jako alternatywę, ale również uzupełnienie dotychczasowej jej twardej odsłony w postaci siły militarnej i ekonomicznej. W skrócie miękką siłę można określić jako to czego nie da się kupić za pieniądze – tak jak w życiu. To zaufanie, wiarygodność, przyjaźń, które składają się na szeroko rozumianą atrakcyjność. Dzisiaj to właśnie państwa, które są atrakcyjne dla opinii publicznej mają rzeczywiste przewagi konkurencyjne na arenie międzynarodowej. Więcej.

Dodaj komentarz