Narzędzia międzynarodowego public relations

W ramach międzynarodowego public relations wykorzystuje się szerokie instrumentarium, które w swojej konstrukcji przypomina standardowe instrumenty wykorzystywane w public relations, którym nadano międzynarodowy wymiar, czego przykładem jest podział G. Szondi’ego, tj.:

 • międzynarodowe media relations,
 • zarządzanie wydarzeniami o charakterze międzynarodowym,
 • komunikacja publiczna,
 • lobbing,
 • sondaże opinii publicznej,
 • badanie wizerunku,
 • reklama,
 • elektroniczne (internetowe) public relations,
 • zarządzanie problemami i kryzysami.

B. Ociepka z kolei dzieli metody budowania wizerunku kraju na pośrednie oraz bezpośrednie. Do pierwszego grona zalicza takie działania jak:

 • oddziaływanie za pomocą rządowych i ministerialnych służb informacyjnych oraz        krajowych i międzynarodowych agencji informacyjnych,
 • budowanie wizerunku kraju poprzez oddziaływanie na media oraz dziennikarzy,
 • działalność kulturalna za granicą,
 • udział w imprezach wystawienniczych oraz targach,
 • podróże zagraniczne dyplomatów oraz polityków,
 • działalność w międzynarodowych organizacjach,
 • lobbing w międzynarodowych organizacjach,
 • pomoc rozwojowa,
 • misje militarne,
 • oddziaływanie za pomocą wydarzeń medialnych w kraju,
 • wsparcie kultury i nauki w kraju.

Z kolei do grona metod bezpośrednich B. Ociepka zaliczyła takie jak:

 • sprzedaż oraz promowanie najlepszych produktów za granicą,
 • akcje promocyjne oraz informacyjne kierowane do indywidualnych odbiorców,
 • organizacja turystyki w kraju i jej zagraniczna promocja,
 • wykorzystanie środków masowego przekazu do realizacji akcji promocyjnych
 • i reklamowych,
 • oddziaływanie poprzez produkty kultury masowej.

Kolejnym podziałem instrumentarium międzynarodowych public relations z punktu widzenia budowania wizerunku kraju jest ten zaproponowany przez M. Ryniejską-Kiełdanowicz, tj.:

 • targi oraz wystawy międzynarodowe,
 • lobbing,
 • promocja produktów za granicą,
 • działania w sferze kultury, ważne wydarzenia, znane osobistości,
 • niesienie pomocy z udziałem wojska w akcjach międzynarodowych,
 • promocja kraju za pomocą Internetu.