Międzynarodowe public relations

Międzynarodowe public relations to zorganizowane i zaplanowane działania instytucji, przedsiębiorstwa lub rządu, które mają na celu budowanie wzajemnie korzystnych relacji z publicznością innych krajów. Jest to dziedzina ściśle powiązana z komunikowaniem międzynarodowym oraz międzykulturowym, pojęciem szerszym od samego public relations.

S. Black stwierdza, że istota public relations jest niezmienna bez względu na dziedzinę, w której się z niego korzysta. Oznacza to, że poprzez przeniesienie go na arenę międzynarodową, nie zmienia on swojej istoty, która wynika z wcześniej zaprezentowanych definicji.

Międzynarodowe public relations jest stosowane przez różne podmioty, do grona związanego z tą tematyką można zaliczyć między innymi: państwa oraz ich rządy, międzynarodowe korporacje, międzynarodowe organizacje (np. ONZ), organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym, agencje public relations oraz, co ciekawe, społeczności wirtualne.

D. Ingenhoff i Ch. Ruehl w ramach międzynarodowego public relations wyróżniają poszczególne podejścia do tej dyscypliny dzieląc je na takie jak:

  • międzynarodowe praktyki public relations organizacji
  • międzynarodowe badania o charakterze porównawczym w zakresie public relations
  • public relations państw tzw. narodowe PR.

Więcej na ten temat:

B. Ociepka, 2002, Komunikowanie międzynarodowe.

B. Ociepka, 2008, Dyplomacja publiczna.

M. Ryniejska-Kiełdanowicz, 2007, Public Relations Polski w okresie kandydowania do Unii Europejskiej.

F. Kaczmarek, M. Leszczyński, 2016, Międzynarodowe public relations – casus Unii Europejskiej.

D. Ingenhoff, Ch, Ruehl, 2013, International public relations: A synopsis of German-speaking and Anglo-American research approaches

Dodaj komentarz