Czy Polska Fundacja Narodowa poprawi reputację Polski?

W zglobalizowanej gospodarce, gdzie konkurencja wkracza niemal we wszystkie obszary życia gospodarczego, w której media mogą kształtować opinię publiczną, a ta z kolei wpływać na decyzje władz i inwestorów, coraz większą siłę ma wartość jaką jest zaufanie. Samo zaufanie wiąże się z wiarygodnością. A tę można z kolei kształtować przez budowanie reputacji. W przypadku państw, które funkcjonują w globalnej gospodarce na zasadach podobnych, do tych którymi rządzi się biznes, zaufanie i reputacja odgrywają niezwykle ważną rolę. Na reputację państwa składa się szereg czynników, poczynając od jego osiągnięć w wymiarze gospodarczym, przechodząc przez jego społeczeństwo, a kończąc na sferze polityki. Skuteczne zarządzanie reputacją w tych obszarach może przynosić wymierne korzyści, które przekładają się na przewagi konkurencyjne jakimi dysponuje dany kraj. Więcej.

Dodaj komentarz