Jak zmiany w polskiej nauce mogą wpłynąć na reputację naszego państwa?

Mało kto wie, że polski ekonomista Michał Kalecki wymyślił keynesizm zanim dokonał tego sam Keynes. Myślę, że osoby nie zgłębiające historii polskiej nauki nie mają też świadomości, że Mikołaj Kopernik to nie tylko wybitny polski astronom, ale również postać, która niezwykle przysłużyła się dla dziedziny ekonomii, przez tzw. prawo Kopernika-Greshama, które można w skrócie określić zdaniem – gorszy pieniądz wypiera lepszy. Na tej podstawie można dziś tłumaczyć wiele zjawisk nie tylko z zakresu rynku pieniężnego, ale również przeglądając rozpiskę w programie telewizyjnym. Polacy wielokrotnie przyczyniali się poprzez swoje teorie i wynalazki do rozwoju nauki na świecie. Dzisiaj reputację polskiej nauki można przeanalizować przez pryzmat wskaźników które, niezależnie od wyników i osiągnięć poszczególnych naukowców, oceniają poziom uczelni na całym świecie. Więcej

Dodaj komentarz