Specjalizacje międzynarodowego public relations

Międzynarodowe public relations, w zależności od obszaru w którym są realizowane, ze względu na swoją specyfikę przyjmują różnorodne nazewnictwo w życiu gospodarczym. Wśród obszarów, w których międzynarodowe public relations znajdują zastosowanie jako specjalizacje można znaleźć takie jak:

  • turystyka,
  • polityka gospodarcza,
  • kultura,
  • polityka zagraniczna,
  • działania militarne.

Istotne jest również to, że w ramach różnych obszarów międzynarodowe public relations realizują inne zadania, które wynikają ze specyfiki owych obszarów.

W ramach turystyki działania z zakresu międzynarodowych public relations obejmują wszelkie inicjatywy w ramach dziedziny będącej fundamentem brandingu narodowego, jakim jest place branding, tj. marketing terytorialny. W tym przypadku celem jest przyciąganie jak największej liczby turystów do danych miejsc, w skali od pojedynczej miejscowości, przechodząc przez region, aż do całego państwa.

Odnosząc się do polityki gospodarczej należy zwrócić uwagę na tzw. dyplomację gospodarczą oraz branding narodowy. Celem tych działań są między innymi promowanie markowego eksportu, wspieranie efektu kraju pochodzenia oraz tworzenie i promowanie za granicą dobrych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w danym kraju.

Obszar kultury jest powiązany z dyplomacją kulturalną, która opiera się na działaniach mających na celu promowanie kultury danego kraju i tworzenie wartościowych produktów kulturalnych, które będą poszukiwane przez zagranicznych odbiorców.

Polityka zagraniczna w obszarze międzynarodowych public relations jest realizowana poprzez tzw. soft power oraz dyplomację publiczną.  Istotą dyplomacji publicznej jest budowanie potężnej miękkiej miękkiej siły danego kraju. Najważniejszym elementem tych działań jest tworzenie warunków i wspieranie budowania  ponadnarodowych warunków dla komunikowania się pomiędzy społeczeństwami danych krajów w obszarze pozarządowym, tj. oddzielonym (najlepiej niezależnym) od działań rządów w tym obszarze.

Ostatni z wymienionych obszarów jest silnie związany z propagandą oraz postrzeganiem danego kraju będącego w konflikcie militarnym. W tym obszarze istotą działań jest zdobycie poparcia i zrozumienia ze strony opinii międzynarodowej dla swoich działań o charakterze zbrojnym. Z drugiej strony to inicjatywy mające na celu kształtowanie poglądów obywateli atakowanego kraju, które mogą zastąpić działania militarne. Warto dodać, że propaganda często jest utożsamiana z dyplomacją publiczną oraz z międzynarodowym public relations. 

Więcej na ten temat:

G. Szondi, 2008, Filary zarządzania reputacją: dyplomacja publiczna w Europie Wschodniej z perspektywy public relations, w: B. Ociepka (red.), Dyplomacja publiczna