O autorze

Marcin Leszczyński

Marcin Leszczyński - INN Poland

Doktor nauk ekonomicznych – autor publikacji z zakresu ekonomii informacji, międzynarodowego public relations, reputacji państwa i konkurencyjności gospodarki. Od 2017 r. Dyrektor Biura Zarządu w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Zawodowo i naukowo związany z Katedrą Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie w 2018 r. obronił rozprawę doktorską pod tytułem Międzynarodowe public relations jako narzędzie konkurencyjności gospodarki na przykładzie Polski i uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.